Достигнахме 100!

Управлението на чужди жилищни имоти е изключително отговорна задача, която изисква много личностни и екипни качества като професионализъм, специализация, честност,  лоялност и други.