Организиране на Фирмената Комуникация с Клиентите

sofialettings.com държи изключително много на доброто обслужване. Ние знаем, че успешния бизнес се гради на отличните ни взаимоотношения, високото ниво на обслужване и задоволяване на Вашите потребности и очаквания.

И въпреки, че е предизвикателство да предлагаш и поддържаш най-доброто клиентско обслужване в София, ние вярваме, че го заслужавате и работим усърдно в тази насока.

За целта създадохме специална система, която е адаптирана към нашата сфера на бизнес и Вашите индивидуални клиентски нужди. Чрез нея ние набавяме архив на комуникацията си с Вас, връщаме отговори и информация в обещаните срокове, организираме и синхронизираме всички фирмени процеси като: Отдавне под наем, Управление, Поддръжка на имоти и други.