За Вашето Пълно Спокойствие и Уют

Партнирайки си успешно с международно застрахователно дружество с доказан успех, ние предлагаме професионално разработени застрахователни полици „Домашно имущество” на собствениците на имоти. Полиците са на много приемливи цени и застраховат напълно имота и неговото обзавеждане срещу задължителните рискови фактори.

За нас е гордост да отбележим, че за по-малко от година успяхме да сключим 45 полици с наши клиенти - собственици на недвижими имоти, които избраха да застраховат Софийските си жилища с нас. 93% от тези собственици са наши уважавани клиенти, за чиито имоти се грижим и отдаваме под наем, а останалите 7% са хора, на които sofialettings.com беше препоръчана като надежден и отговорен партньор.

99% от всички случили се щети през годината, бяха покрити от фирмата застраховател, което още веднъж доказа нашият отличен избор на застрахователна компания в столицата.

Моля, свържете се с нас на insurance@sofialettings.com за пълна ценова оферта и подготвяне на Вашата индивидуална застрахователна полица.