Провокирани от Вашия интерес, ние от sofialettings.com заедно с нашите партньори с международно име и дългогодишен опит в застраховането, „Дженерали”, подготвихме специални оферти за Вашето жилище. Застрахователна полица „Домашно имущество" е организирана по начин, който разбира нуждите и покрива Вашите очаквания.

С полица „Домашно имущество” вие застраховате:

Недвижимо имущество:

 • Апартаментът без неговото обзавеждане
 • Под: дървен паркет, ламинат, плочки, мозайка и др.
 • Стени: боя, шпакловка, замазка, тапети, плочки и др.
 • Прозорци: стъкла, дограма, каси, балконски врати и др.
 • Входна врата на жилището
 • Интериорни врати в жилището - ако са набавени първоначално от строителната фирма
 • Кухненски шкафове и мивка - ако са набавени първоначално от строителната фирма
 • Електрически контакти, ключове и табла в жилището

Движимо имущество:

 • Радио, телевизионна, аудио, видео и електронно-компютърна техника
 • Електродомакински уреди - котлон, печка, пералня, хладилник и др.
 • Покъщнина и обзавеждане

Рисковете, срещу които застраховате Вашето имущество са:

 • Пожар, експлозия, имплозия, сблъскване и падане на летателно тяло
 • Буря, ураган, градушка, падане на дървета и клони, в резултат на буря, ураган или градушка, проливен дъжд, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед
 • Наводнение, вследствие на природни бедствия
 • Свличане и срутване на земни пластове
 • Земетресение
 • Разходи за разчистване на развалини и останки, вследствие покрит застрахователен риск; разходи за хотел, в случай, че жилището е необитаемо вследствие застрахователно събитие
 • Измокряне в резултат на авария на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации и включени към тях уреди, както и измокряне от забравени кранове и чешми
 • Вандализъм
 • Кражба чрез взлом
 • Гражданска отговорност за причинени вреди на трети лица, вследствие на настъпило застрахователно събитие

Моля, свържете се с нас на insurance@sofialettings.com за допълнителни въпроси, ценова оферта и подготвяне на Вашата индивидуална застрахователна полица.

Запитване застраховка

Моля изберете стойността на Вашата недвижима собственост
Моля изберете стойността на Вашето обзавеждане
Моля въведете Вашите имена за контакт
Моля въведете валиден имейл за обратна връзка